Blog

Algemene Ledenvergadering 17 december

Aan de bedrijven gevestigd op het bedrijvenpark Rivium te Capelle aan den IJssel

Het bestuur van Vereniging Parkmanagement Rivium nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op dinsdag 17 december 2013 om 16.00 uur in de Orangerie van het Zalmhuis.

Tijdens deze vergadering zullen wij niet alleen de gebeurtenissen van het afgelopen jaar bespreken maar zullen er tevens diverse plannen gepresenteerd worden voor het komende jaar. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Ter voorbereiding van de vergadering vragen wij u of u zo spoedig mogelijk aan ons kunt melden of u bij de vergadering aanwezig bent. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail naar info@rivium.eu

De agenda is als volgt:

 • 1. Opening
 • 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 • 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2013
 • 4. Begroting 2014
 • 5. Ledenbijdrage jaar 2014 Vereniging Parkmanagement Rivium
 • 6. Uitgevoerde werkzaamheden project “Profilering Rivium”
 • 7. Financiële stand van zaken project “Profilering Rivium”
 • 8. Vooruitblik project “Profilering Rivium”
 • 9. Ledenbijdrage jaar 2014 project “Profilering Rivium”
 • 10. Watertaxi
 • 11. Stand van zaken Domes aan de Rivium Boulevard
 • 12. Voortgang windenergie
 • 13. Rondvraag
 • 14. Sluiting van de vergadering


Het bestuur nodigt u uit om na afloop onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten.

Met vriendelijke groet, Mede namens het bestuur

J. van Stralen
Bureau Parkmanagement Rivium