Blog

Kernwaarden van Parkmanagement

Het doel van Vereniging Parkmanagement Rivium is het bewerkstelligen en behouden van een hoge kwaliteit van de omgeving waar uw bedrijf is gevestigd. Schoon, heel en veilig zijn daarbij de kernwaarden van het Parkmanagement voor Rivium.

Schoon
Aandacht en zorg voor de openbare buitenruimte is van groot belang. De firma Verheij Integrale Groenzorg uit Sliedrecht is door de Vereniging Parkmanagement Rivium gecontracteerd om zowel de particuliere tuinen te verzorgen als het openbare groen, waarvoor de vereniging een jaarlijks budget van de gemeente ontvangt. Verandering of aanplanting van de tuinen geschiedt individueel en kan met de firma Verheij worden geregeld. Voor meer informatie: www.verheijbv.nl en lees het interview met projectleider Martijn Honders, die de schakel is tussen Verheij Integrale Groenzorg en Rivium.

Optimale verzorging van het openbaar groen
Sinds enkele jaren is Verheij Integrale Groenzorg verantwoordelijk voor het onderhouden van het openbare gebied en de private tuinen op het kantorenpark Rivium. “Wanneer je bij het Rivium komt, moet de eerste indruk goed zijn: gemaaid gras, bloeiende beplanting, verzorgde hagen. Alles moet er verzorgd uitzien”, aldus Martijn Honders, projectleider bij de firma Verheij.

Hij stuurt de hoveniers aan die vrijwel dagelijks bij Rivium in de weer zijn. Volgens Martijn Honders is er een prettige samenwerking ontstaan tussen de mensen van Verheij en de bewoners van Rivium. “Dit is een mooie klus. Rivium kiest voor een hoog onderhoudsgehalte en dat is in deze economische slechte tijd heel bijzonder.” Daardoor kan het groen wel optimaal worden verzorgd. De projectleider wijst op de renovatie van de vakken op de Riviumboulevard. De inmiddels oude lavendelplanten zijn vervangen door vaste planten. Eerlijk is eerlijk: het ziet er weer prachtig uit.

Behalve Martijn Honders is voorman Henk Bor actief op Rivium. Henk Bor is zo’n beetje het gezicht van de firma Verheij ter plaatse. Hij zorgt met een ploeg voor het dagelijkse onderhoud aan alle groen. Daarbij zorgen zij er voor dat het kantoorpersoneel zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Door vroeg te beginnen bijvoorbeeld om de hagen te knippen bij de parkeervakken, zodat er geen takken op auto’s vallen.

Communicatie, duurzaamheid en pro-actief handelen zijn begrippen die bij Rivium worden gewaardeerd en er voor zorgen dat de samenwerking met de firma Verheij goed is. Op de website van de firma Verheij www.verheijbv.nl staat regelmatig informatie over de integrale groenzorg en foto’s over lopende projecten.
Foto’s: Henk Bor is bijna dagelijks op Rivium in actie.

Heel
Lichtmasten, bewegwijzering en borden horen er verzorgd uit te zien en moeten functioneren. Onze aanpak is er op gericht om, in samenwerking met de gemeentelijke diensten, reparaties zo snel mogelijk uit te voeren. (eventueel een telefoonnummer hier waar je kunt melden als er iets kapot is>

Veilig
Een veilige werk- en verblijfsomgeving is van groot belang. Beveiligingsfirma SERIS Security Group Nederland bewaakt het park alle dagen tussen 17.00 en 07.00 uur permanent met een surveillancewagen. De surveillance wordt ondersteund door een toegangscontrole d.m.v. slagbomen en camera’s. In het weekeinde voert het bedrijf ook overdag een aantal surveillances uit.

In het kader van een private-publieke overeenkomst tussen gemeente, politie en beveiliger en de Vereniging Parkmanagement Rivium staat SERIS Security in direct contact met de meldkamer van de politie en meldt onregelmatigheden en ontvangt instructies bij calamiteiten.

Elk bedrijf op het Rivium kan gebruik maken van het collectief tarief voor alarmopvolging. Het is wenselijk om SERIS Security hiertoe in te schakelen omdat dit bedrijf op het park aanwezig is en bij een melding een korte aanrijtijd heeft.

Veiligheid voorop
Rivium biedt een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en hoog serviceniveau voor de bedrijven die hier zijn gevestigd. Het Parkmanagement draagt daar zorg voor. Andere collectieve services zijn bijvoorbeeld het groenonderhoud en de beveiliging. Behalve een inspirerende omgeving wil Rivium ook een veilige locatie zijn. Het beveiligingsbedrijf SERIS Security bewaakt het gehele park alle werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en in het weekeinde tussen 22.00 en 07.00 uur permanent met een surveillancewagen.

“Op de uren dat het kantorenpark minder bezet is, houden wij alles in de gaten. In de nacht zijn onze beveiligers daar regelmatig duidelijk aanwezig”, stelt algemeen directeur Léon Maas vast. Hij wijst erop dat er naast de dienstverlening voor het collectief met sommige bedrijven aanvullende afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld voor alarmopvolging en het uitvoeren van brand-, sluit- en openingsrondes. In dat geval maken de beveiligers een brand/sluit-ronde en zetten het pand op alarm. In de ochtenduren wordt het pand dan weer geopend en van alarm afgezet zodat het personeel veilig naar binnen kan.

Daarnaast is er een overeenkomst tussen gemeente, politie, Parkmanagement en SERIS waardoor de beveiliging in direct contact staat met de meldkamer van de politie. De lijnen zijn dus kort.

Volgens directeur Maas is Rivium voor zijn bedrijf een mooie opdracht. “Het is een collectieve aanpak voor het nut van het algemeen en voor alle ondernemers die daar zijn gevestigd.”
Foto; Surveillancewagens van Seris Security Nederland rijden rond op stille uren.