Zonnepanelen

Op dit moment vindt er een test plaats met zonnepanelen. Alle gebruikers van Rivium kunnen hieraan deelnemen. Eerst worden de resultaten en vooral de rendementen in beeld gebracht. Vervolgens kijken we met elkaar of een collectieve aanschaf voordelen oplevert. Meer nieuws volgt!